Upotreba oksalne kiseline
prilikom zaštite pčele od varoe

Ukoliko niste baš vični kako upotrijebiti oksalnu kiselinu na bezbjedan način iz dole postavljenog videa će Vam biti mnogo jasnije ako isti pogledate kako ja to obavljam na svom pčelinjaku.