Rojevi pčela težine 1 kg bez matice

Kao i manji rojevi težine 0,5 kg ovo je odličan izbor za one kojima su društva izimila nejaka iz zime zahvaljujući nekim propuštenim radovima ili trovanju ili neznanju i jedini način ako ne želimo da smanjujemo broj društava koje vozimo na pašu je pojačavanje zajednica ovakvim rojevima.

Paketni rojevi bez matice

Da bi dodali pčele bez matice društvu koje ima maticu najbolje je pred veče izvršiti spajanje takvih zajednica. To se može odraditi tako što se jednostavno ove pčele istresu ispred košnice na neko platno u koju treba da uđu i ove nove koje želimo dodati. Ispred košnice u koju dodajemo pčele moramo postaviti neku dasku ukoso a koju treba da naslonimo na leto košnice u koju pčele treba da uđu. Kada smo to pripremili istresemo pčele iz kutije na pripremljeno platno i pustimo lagano da se preko daske uspnu do nove košnice. Drugi način je da jednostavno stavimo izbušene novine na par mjesta na staru košnicu kojoj dodajemo ove pčele bez matice, postavimo jedan prazni okvir u gornjem nastavku sa malo hrane i ostavimo preko noći da se lagano spoje. Tuče između novih i starih pčela ne bi smjelo da bude jer pčele koje su bez matice nisu nasilne tj borbene a ako u prirodi ima imalo neke nektarske paše sukoba ne smije biti kako god ih dodali.

Ako se desi i malo neke pometnje to nije ništa opasno jer ove pčele su bez matice i nisu agresivne prema pčelama koje ih primaju tako da je vrlo mala opasnost da dođe do neke veće gužve ili gubitka matice u društvu koje ojačavamo.