PRVI PROLJETNI PREGLED

Prvi proljetni pregled i proširenje košnice
Pogača dodata pčelama
Prvi proljetni pregled i proširenje košnice

Na slikama se može vidjeti da se zakasnilo sa proširenjem košnice zbog ružnog vremena ali pčele same sebe proširuju :) iako su imale u donjim nastavcima mjesta izgleda da im je u prirodi da idu gore gdje je toplije pa tako i ovaj vosak su počele izgrađivati iznad gnijezda...

Maslačku još ni traga a ni glasa, sve kasni definitivno ....

Pogače se još nalaze iznad pčela zbog ružnog vremena iako bi se moglo preći na stimulaciju sirupom ali džanarika još nije bila procvjetala te godine (druga polovina marta mjeseca) što samo pokazuje koliko pojedina godina može da kasni ali na to ne možemo uticati ...

U nekim društvima su pčele izuzetno dobro krenule sa proljetnim razvojem, što pomalo iznenađuje ako se uzme u obzir loše vrijeme koje je ovome prethodilo jer se do sada i nije mogao obaviti prvi proljetni pregled...

Pogača dodata pčelama

Zimovanje pčela u 12-to okvirnim modifikovanim Farrarovim košnicama je isto tako bilo uspješno sa tom razlikom da je u onim košnicama gdje su izvađeni po jedan krajnji okvir bilo manje vlage dok se može konstatovati da u ovima gdje su ostali svi okviri krajnji ramovi su pomalo oštećeni od vlage i moraju ići na pretapanje, naročito oni koji su bili bez meda... Kako na pčelinjaku imam i pološke, LR i modifikovane Farrarove košnice mogu konstatovati sljedeće:

  • Zimovanje je daleko uspješnije bilo u košnicama sa 10 okvira, ako pretpostavimo da su sva društva otprilike pod jednakim uslovima zazimljena,
  • Za rani proljetni razvoj društvima odgovaraju više košnice sa široko niskim nastavcima kao u Farrara jer se manipulacijom tijelima ne remeti klima u košnici kao recimo kod LR-a ako dodajemo polunastavak ili nastavak u rano proljeće osim ako ne otvaramo košnicu i ručno okvir po okvir premještamo da bi maticu i pčele stimulisali na veće zalijeganje tj proširenje legla.
  • Zimovanje u dvomatičnim pološkama je daleko uspješnije nego u onim gdje je samo jedno društvo (što je i za očekivati) ali poslije burnog proljećnog razvoja ako se ne koristi iz tih pološki leglo ili pčele, rojenje je neizbježno bez obzira kakva godina bila.
Ko želi proširivati pčelinjak neka nabavi sebi koju pološku, kod nje se ne može lahko pogriješiti, ako pogriješite možete imati samo "koji" roj više ili manje dok je za medobranje poteško raditi sa njom zbog raznoraznih zahvata. Druga dobra osobina pološke je da imate na pčelinjaku košnicu iz koje dobijate čisti vosak, ne stavljati satne osnove u okvire, pustiti da pčele same izvuku saće i nema problema sa lomljenjem istih ni po najvećim vrućinama osim ako ih ne tresete ili ne izvrćete horizontalno, onda se znaju i polomiti...