Sadržaj polena

Prostata, polen, iskra života

U   zavisnosti od biljaka sa kojih su ga pčele prikupile zavisi sadržaj polena. Najbolji je raznobojni polen sakupljen sa što više različitih biljaka koji sadrži veliki broj vitamina, organskih kiselina, mikroelemenata i dr vrijednih sastojaka od kojih su neki izuzetno značajni za naš organizam i očuvanje zdravlja.
To su:

 • Vitamini B1, B2, B6, E, D
 • Organske kiseline,
 • jabučna,
 • vinska
 • mliječna kao i
 • nikotinska kiselina,
 • pantotenska kiselina,
 • folna kiselina,
 • askorobinska kiselina (C),
 • karotin,
 • rutin.
 • Mikroelemente:
 • silicijum,
 • sumpor,
 • bakar,
 • kobalt,
 • natrijum,
 • željezo,
 • aluminijum,
 • kalcijum,
 • magnezijum,
 • mangan,
 • fosfor,
 • barijum,
 • srebro,
 • cink,
 • hrom,
 • stroncijum kao i još neke i druge mikroelemente specifične za određeni polen.
 • Razne bjelančevine, slobodne amino-kiseline i za organizam važni fermenti katalaza, invertaza i dr.