Matična mliječ
najvrjedniji proizvod pčela u pravom smislu riječi

Matična mliječ je zasigurno jedan od najvrjednijih i najljekovitijih pčelinjih proizvoda...

Nastaje lučenjem iz žlijezda pčela hraniteljica a služi im slično kao i ljudima majčino mlijeko s time da se u njemu nalazi daleko veći broj hranjivih tvari, vitamina, minerala itd. Da bi shvatili o kakvom se produktu radi, radi poređenja sa ljudima i ljudskim potomcima navešću nekoliko poređenja:

  • Larva koju pčele hraniteljice hrane matičnom mliječi za nekoliko dana dobije na težini preko 200 puta, što znači kada bi takva hrana postojala kod ljudi, beba koja se rodi sa 4 kg za 3-4 dana bi imala težinu od "samo" 800 kg, zastrašujuće ali je istinito,
  • Matica ili kraljica pčela kako je zovu čitav život se hrani tom hranom (matičnom mliječi) i može da živi 5-6 godina, pčele radilice i trutovi ljeti žive od 30 do 50 dana, preko zime do 6 mjeseci, nijedna duže ne živi od 6 mjeseci dok matica živi kako rekoh i do 6 godina, pčele se hrane samo medom i polenom a matica isključivo matičnom mliječi.
  • U periodi intenzivnog razvoja pčelinjeg društva matica polaže dnevno preko 2.000 jaja što prelazi njenu samu težinu dva puta, što još jednom govori o kakvom sastavu tog pčelinjeg dara se radi.
Matična mliječ zaleđena

Sakuplja se najviše u mjesecu maju i junu a rjeđe u julu i avgustu, mora se što prije zamrznuti i to do -20 ° C.
Matičnu mliječ je najbolje upotrebljavati svježu, pomiješanu sa medom i to u količini od 10-20 gr matične mliječi, 300 gr polena, 30-50ml otopljenog propolisa u alkoholu i ostatak do 1 kg meda. Ne uzimati sa metalnom kašikom već isključivo drvenom ili plastičnom.
Nažalost, velika mana gore opisane "izuzetno jake i ljekovite kombinacije" je ta, što je za tu kombinaciju, potrebno izdvojiti malo više novaca i samim time mnogima je nedostupna ali se mogu raditi kombinacije i sa manjim udjelom kako matične mliječi koja je naskuplja a isto tako i sa manje polena i propolisa i onda cijenom budu prihvatljivije velikoj većini kupaca!

Kao i kod svega ostalog važno je da kupac ima povjerenja u pčelara od koga nabavlja posebno ove dragocjene proizvode od pčela jer su oni i za pčelara isto tako posebni i dragocjeni. Zbog toga pojedini pčelari niti ne dodaju u te na oko iste kombinacije čak ništa matične mliječi i svega umanje maksimalno (propolisa i polena) ali imaju zato izuzetno primaljivu cijenu i samim time i dobru prođu kod lakovjernih kupaca koji se tješe da su za malo novaca dobili vrijedne i ispravne pčelinje proizvode???
Šta više reći o tome ne znam ni sam, svakodnevno smo svjedoci osoba koje nosaju med i ostale pčelinje proizvode po korpama i kesama pa čak i "kao" matičnu mliječ a koji niti nemaju pčele, niti imaju blagog pojma koliko je to osjetljiva materija čak i da je 100% ispravna i nude po nekim cijenama koje imaju samo kod njih tj. onih koji nisu vidjeli ni pčele niti košnice sa pčelama osim na slikama.
Ako se neko pita zašto nosaju i nude, pa razlog je očit, uvijek ima lakovjernog naroda koji "zamišlja" da dobija ispravne proizvode ali daleko ispod proizvodne cijene! Gdje to ima??? Ma nema nigdje!!!

Nabavka i čuvanje matične mliječi