Transport matica

Transport matica da li one bile oplođene ili neoplođene je pomalo sličan ali ipak razlika postoji. Sličnost se ogleda u tome da treba težiti da se matice što kraće drže zatvorene a neoplođene su još pod većim rizikom posebno ako transport traje duže dana.

Da bi uspješno transportovali neoplođenu maticu moramo znati kada se izlegla te da li je izlijetala na orijentacioni izlet.

Ukoliko je izlijetala na orijentacioni izlet postoji velika šansa da tu maticu kada donesemo na novo mjesto jednostavno "izgubimo" iz prostog razloga zato što velika većina takvih matica neće prilikom izlijetanja ponovo raditi orijentacioni izlet nego će krenuti na sparivanje gdje misli da treba.

Kako je već upamtila prijašnje orijentire veoma lako će se zbuniti i ako se uspije i vratiti na pčelinjak postoji velika mogućnost da uđe u drugi oplodnjak ili košnicu i ako tamo pčele imaju maticu sa ovom je gotovo.

Transport matica kao ni pčela se naravno ne preporučuje kao na donjoj slici već treba koristiti odgovarajuće kaveze za matice, sa hranom kao i nekoliko pčela pratilja

Transport matica i pcela