Dodavanje oplođenih matica

Dodavanje oplođenih matica se mora vršiti tako da se društvo koje prima novu mladu maticu dovede u takvo raspoloženje da tu maticu primi što bolje.

Da bi postigli takve uslove oplođene matice je najbolje dodavati u toku neke imalo bolje paše a nikako u bespašnom periodu iz prostog razloga što su i pčele kao i mi bolje raspoložene ako imaju izobilje svega pa čak i zamjenu svoje majke dok, kada vlada kriza i oskudica sa hranom u košnici vrlo teško tada ide taj prijem.

Prije dodavanja novih mladih oplođenih matica dobro je na 24 časa ranije obezmatičiti to društvo kod kojeg se mijenja matica. Izuzetno, ako su dobre paše i vremenske prilike, može se odmah po oduzimanju stare matice dodavati nova oplođena ali to su rijetke godine kada su pčele raspoložene za takav brzi prijem matice, obično ih čim ih oslobode iz kaveza i ubiju.

Da bi pčelama prividno predstavili da je sve u redu i u slabijim uslovima potrebno je pčele par dana prije dodavanja ili zamjene matice prihraniti a ponajbolje uveče sa šećernim sirupom koncentracije 1:1 u količini od barem 1 litar i tako nekoliko večeri. Ukoliko je dobar dnevni unos nije potrebna nikakva prihrana.

Dodavanje matica

Poslije toga prijem ide daleko lakše. Sa prihranom se može početi i kada staru maticu koju namjeravamo zamijeniti nismo još oduzeli, to ništa ne smeta čak i koristi jer će i ona početi malo bolje nositi jaja i društvo će imati da njeguje leglo "gotovo" u kontinuitetu i neće oslabiti ništa za to vrijeme zamjene matice.

Ukoliko se dodavanje oplođene matice vrši pčelinjoj zajednici u kojoj su se pojavile lažne matice onda je postupak veoma različit od prvog.

Preporučuje se da se takve pčele stresu sa svih okvira i ostave samo u praznom nastavku barem 24 časa prije dodavanja oplođene matice. Oduzimanje okvira je potrebno iz razloga što time prekidamo aktivnost lažnih matica, jer odjednom gube dostupne ćelije za zlijeganje kao i hranu koju su uzimale u košnici.

Doduše, pčele će donositi novu hranu ali nedostatak izgrađenom saća će ih kočiti u njihovim namjerama. Poslije 24 časa kada su strešene kao roj u praznom nastavku još ne vraćamo okvire već dodajemo maticu u kavezu koji nismo otvorili, tj da ne postoji šansa da matice puste maticu iz kaveza jer najvjerovatnije 99% bi je odmah ubile.

Poslije 48 sati od kada smo započeli aktivnosti oko dodavanja matice postavljamo "NOVE" okvire u košnicu, nikako one sa trutovskim leglom gdje su lažne matice nosile, kavez sa maticom sada zatvaramo šećernom pogačom i postavljamo između centralnih okvira ali da sada pčele mogu osloboditi maticu.

Košnicu zatvaramo i ne diramo narednih 7 dana. Ukoliko smo sve uradili kako treba matica će za to vrijeme početi nositi, lažne matice će prestati nositi i sa košnicom bi sve trebalo biti u redu.

Ukoliko iz raznoraznih razloga u košnici ne nađemo nova jaja i dodatu maticu moja preporuka je da to društvo samo istresemo ispred košnice i košnicu sklonimo sa pčelinjaka jer ponovnim dodavanjem matice ne bi gotovo ništa uspjeli već bi samo izgubili još jednu maticu.

Lično sam u početku išao sa dodavanjima čak i tri matice i kada sam i sam se uvjerio da je sve uzalud što radim prestao sam de se kockam sa životima matica iako sam ih sam uzgajao tj nisam ih kupovao.

Dodavanje neoplođenih matica

Dodavanje neoplođenih matica je najbolje raditi ako u košnici nema otvorenog legla ali ako ga ima onda je svako dodavanje rizično iz prostog razloga što pčele zatiču u košnici nenormalno stanje. Pored toga, ukoliko dodajemo neoplođenu maticu jakom društvu odmah poslije oduzimanja oplođene matice velika je vjerovatnoća da će ta matica biti ubijena od strane pčela. Međutim, ukoliko dodavanje neoplođene matice vršimo poslije 7-10 dana a prije toga pokidamo SVE, ali baš apsolutno sve matičnjake velika je vjerovatnoća u prijem matice. E sada, da li će se ta matica i oploditi i sve biti u redu vrlo je rizično. Društvo koje 10-ak ili više dana nema matice slabi i neprimanje ili gubitak te neoplodjene matice dosta šteti tom društvu i može se desiti ako to duže potraje da se u društvu pojave lažne matice, tj pčele koje pokušavaju nositi jaja ali su to sve trutovska i to društvo ako odmah ništa ne poduzmemo propada.

Dodavanje matica u kavezu
Dodavanje matica u kavezu
Dodavanje matica u kavezu

Ako neoplođenu maticu dodajemo oplodnjaku ili nukleusu pčele će se malo drugačije ponašati i bolje prihvatati takvu maticu ali potrebno je i tu opreza i barem da prođe 7-8 ili još bolje i 24 časa od oduzimanja matice i dodavanja neoplodjene tom oplodnjaku. Međutim, ukoliko pčele maticu u oplodnjaku i ne prime, šteta je daleko manja nego kada to napravi jako društvo koje treba da sakuplja nektar i da što manje dangubi posebno u pašnom periodu!

Takođe preporučujem obavezno prije dodavanja bilo kakve matice oplodnjaku ili normalnom pčelinjem društvu, pregledati da li na okvirima slučajno nema koji započet ili u još gorem slučaju i zatvoren matičnjak. Ako ima, obavezno sve pregledati i potrgati jer prijem matica u društvima pa čak i oplodnjacima koji imaju svoje započete matičnjake je veoma upitan. U 99,9% slučajeva takve matice su u vrlo kratkom vremenu ubijene od strane pčela. Pčele više vole svoj matičnjak od bilo koje tuđe matice pa makar ona vrijedila i 1.000 €!

Neoplođene matice preporučujem dodavanje u kavezu koji može biti plastični standardni, žičani ali i bilo koji drugi samo da se matica odvoji od pčela na koji sat.

Ovo su neka moja iskustva, radite kako hoćete i kako smatrate da je najbolje, do Vas je i neka je sa srećom!