Čuvanje oplođenih matica

Čuvanje oplođenih matica je najbolje ako se te matice ne vade do momenta dodavanja novim društvim u oplodnjaku u kome su i pronijele.

Međutim, ukoliko je to vrijeme dulje tj postoji opasnost da matica nema gdje polagati nova jaja onda se mora ili taj nukleus, oplodnjak ili šta već, proširiti. Ukoliko to nije moguće onda treba maticu sa okvirima, leglom i pčelama prenijeti u veći nukleus ili oplodnjak i tamo nastaviti njeno njegovanje s time da to ostavimo na istom mjesu gdje je i prije bilo.

Prvi dan će pčele pomalo zbunjeno oblijetati oko novog izgleda svoga doma ali ubrzo će se navići i nastaviti kao da ništa nije bilo.

Čuvanje oplođenih matica
Neoplođena matica

Veoma je bitno da oplođene matice budu što manje zatvorene u transportne kaveze jer svako prekidanje zalijeganja se odražava na njene šanse za uspješan prijem u novom domu od strane tamošnjih pčela. 

Zbog duge zatvorenosti matice počesto se zna desiti da pčele vuku prinudne matičnjake pored matice koja uspješno polaže jaja ali iz nekog njima znanon razloga nemaju povjerenja u nju i žele je promijeniti.

Jedan od tih razloga je duža izolovanost matice i onda kada se doda tim drugim pčelama i dok je one oslobode iz kaveza potrebno je par dana da ona počne nositi manju količinu jaja i pčele kada vide da slabo nosi posumnjaju u nju i zato je žele zamijeniti a sve zbog nas koji smo je dugo zadržali zatvorenu.
Moja preporuka za čuvanje oplođenih matica preko 5 i više dana isključivo u nukleusu ili malim oplodnjacima, nikako u kavezu, a radite kako hoćete, do Vas je!

Čuvanje neoplođenih matica

Čuvanje neoplođenih matica je ukoliko nismo 100% sigurni kada je matica izležena dosta riskantan posao i ne bi se smio odugovlačiti više od 2-3 dana.

Ukoliko je matica izlijetala iz oplodnjaka na orijentacioni let tj ako je stara između 2-3 dana postoji velika vjerovatnoća da je izlijetala vani i svako prenošenje mogao bi značiti kraj za tu maticu jer prilikom novog izlijetanja na oplodnju moglo bi se desiti da ne uzme ponovo orijentacioni let i da se izgubi ili uđe u drugu košnicu koja ima maticu i tu joj je zasigurno kraj.

Takođe ako se drži zatvorena i nema mogućnost izlijetanja kao kada je vrijeme loše i pada kiša dugo dana velika je vjerovatnoća da će matice ostati ili slabo ili nikako olođene zbog toga što su bile sputane da izlijeću iz bilo kog razloga.

Čuvati ih je najbolje u oplodnjacima ali ako se mora u kavez zatvarati onda što kraće zadržavanje u zavisnosti od uslova.