Košnice na 1 nastavku

To su košnice sa pčelama i leglom na okvirima koje se nalaze u 1 nastavku ili tijelu. Tačnije, to je komplet košnica sa svime što ide ali je dovoljna pčelama samo kao plodište i ako onaj ko kupuje takve košnice nema nastavaka u rezervi prilikom kupovine takvih košnica, ubrzo će morati vijati rojeve po drveću jer pčelama je za nesmetan razvoj potrebno još 1, 2 tijela ili čak i 5 tijela u zavisnosti od tipa košnice ali i pašnih prilika kao i prostor za skladištenje meda a ne samo plodište...

Ako govorimo o košnicama koje se kupuju na jednom tijelu tada se podrazumijevaju košnice tipa LR i DB, dok ako govorimo o Farrarovim, EV, RV kao i sl. drugim košnicama sa nižim nastavcima tj manjom zapreminom plodišta onda se misli na minimalno 2 a može i sa 3 nastavka jer pčele u takvim plodištima nemaju dovoljno veliko plodište za normalan razvoj.

Košnice sa pčelama

Za košnice nižih nastavaka se podrazumijeva da broj tih nastavaka bude veći u odnosu na košnice sa većim nastavcima. Ako sada pomislite da je bolje nabaviti košnice sa što većim plodištem onda Vas moram razočarati. Svaka košnica ima svoje prednosti i nedostatke, nije svejedno na kojim pašama pčelarite sa kojim košnicama, na slabijim pašama košnice sa velikim plodištima će dati mnogo pčele a malo meda dok je na jakim pašama problem košnica sa manjom zapreminom plodišta što to matica brzo zaleže a i pčele donose med i u plodište i brzo je blokiraju, pa se može ubrzo i izrojiti ako je češće ne pregledamo. Međutim, takva plodišta je veoma lako i proširiti dodavanjem još jednog plodišnog nastavka.

Na slabijim pašama ako su košnice sa nižim okvirima možemo maticu ograničiti čak i na jedno tijelo i tako je prinuditi da smanji leglo a unijeti med će biti prije obrađen i poklopljen u košnicama sa nižim okvirima (iznad matične rešetke) pa ćemo moći nešto i izvrcati, dok to kod velikih plodišta i velikih okvira ide malo teže.Pčele razbacaju med svuda po okvirima počev od plodišta u koje stane veća količina meda a pored svega toga teško hoće da taj med poklope jer računaju da će im trebati za zime i ako koristimo matičnu rešetku odmah po prestanku paše počinju isti snositi u plodište. Med u plodištu pomiješan sa leglom je za vrcanje nepogodan jer prilikom vrcanja takvog meda uništavamo leglo a pčele su da bi proizvele to leglo trošile znatne količine meda, polena kao i matične mliječi. To isto dođe kao kad bi svjesno prosipali med po zemlji (određenu količinu) jer to takvim načinom rada i radimo.

Uglavnom sve je stvar dogovora, kupac ako zahtjeva isporuku pčela čak i u džepu od kaputa to se može odraditi ali treba realno sagledavati stvari, dati savjet onome ko kupuje šta može od toga očekivati i razbiti predrasude da ako kupi što slabije i nejako društvo da će imati neke koristi od toga u prvoj godini pa makar to bilo toliko jeftino za nepovjerovati.

Na dosta mjesta sam kazao, koliko para toliko muzike, ne očekujte da jetino nabavite a da budu dobra pčelinja društva. Uvijek ima neka caka zašto neko to prodaje naoko pojeftino.

Nazad Napred