Poljski autoklav, fabričko uputstvo

Na donjim slikama možete vidjeti orginalno uputstvo o rukovanju poljskim autoklavom. Za veću sliku morate kliknuti na istu!

Upotreba poljskog autoklava
Upotreba poljskog autoklava
Upotreba poljskog autoklava
Upotreba poljskog autoklava
Upotreba poljskog autoklava
Nacrt poljskog autoklavaUpotreba poljskog autoklava