Jenter aparat

Jenter aparat za uzgoj matica!

Aparat Njemačke proizvodnje koji je nastao prije Nikota a koji se odlično pokazao u praksi i danas koristi veliki broj uzgajivača matica. To je aparat sa kojim sam i sam ušao u svijet uzgajivača matica ponajviše za vlastite potrebe.

Jenter aparat isto može poslužiti za uzgoj do 110 matica a u kompletu dolazi 40 nosača matičnjaka ali bez kaveza, što je ozbiljan nedostatak onome ko ne presađuje matičnjake.

Takođe je i posebna nabavka kaveza za Jenter aparat upitna jer su u nabavci veoma skupi tj koštaju u Njemačkoj 1€ po komadu tako da se ne isplati to nabavljati dok je za Nikot aparat sam kavez ispod 0,5€ i to u maloprodaji a ne u nabavi kao kod Jenter aparata.

Sam rad sa apartom je dosta jednostavan, takođe i održavanje tj čišćenje dijelova je identično kao kod Nikot aparata s time da ovdje imamo dupli posao jer moramo dezinfikovati i ćelije koje idu u aparat i početke matičnjaka.

Poručiti jenter aparat možete sa ovog LINKAi vidjeti šta orginalni komplet sadrži!