Alati i pomoćni pribor u pčelarstvu

Cijene artikala kao i uslove isporuke možete pronaći ovdje!
Kvalitetna inox pčelarska dimilica veća
Pčelarska dimilica

Ovo je sigurno jedan od najvažnijih pomoćnih alata gotovo svakog pčelara.

U zavisnosti od navika samog pčelara ali prvenstveno i broja košnica nabavlja se dimilica koja će te uslove da ispuni. Na tržištu se može naći veliki spektar dimilica izrađenih od prokroma (inoxa) ili pocinčanih i to raznih veličina kao i materijala upotrijebljenih za izradu mijeha (dio koji se najviše koristi). Osim samog materijala upotrijebljenog za izradu dimilice potrebno je obratiti pažnju i na materijal koji je ugrađen na mijeh tj dio koji se pritiska kada hoćemo da dimilica izbacuje dim. Najkvalitetniji su od kože ili vještačke kože, manje kvalitetni su od skaja ili nekih drugih materijala.

Takođe je važno da sam mijeh, tj dio koji pritišćemo bude od što otpornijeg materijala kao vodootporna šperploča ili sl materijali jer zna se desiti da nam taj dio pokisne i onda se jednostavno raspadne. Takav slučaj sam imao lično na pčelinjaku i dan ili dva kada mi je dimilica pokisla mijeh se raspao jer je bio od nekog bezveznog materijala napravljen iako je bio lijep na oko. Od tada pazim i na taj dio dimilice kao i da bude kožni dio onaj što se pritišće na mijehu a ne neka vještačka tvar kao skaj i sl.

Pčelarski nož

Nezaobilazni dio opreme svakog pčelara je pčelarski nož. Ima ih raznih oblika i izvedbi ali i specijalno prilagođenih određenim košnicama. To u praksi znači da svaki pčelarski nož nije dobar za svaku košnicu. O ovome morate voditi računa prilikom kupovine noža. Takođe treba voditi računa da se kupi što kvalitetniji nož jer nož je jedan od dijelova pčelarskih alata koji se dugo ne mijenjaju tj kupuju se da traju više decenija i zbog toga treba birati noževe izrađene od inoxa (nehrđajuće) jer kako rekoh ne kupuje se to svakodnevno!

Ukoliko tretiranje protiv varoe radite sa mravljom kiselinom kao i oksalnom, onda je nož od inoxa obavezan ukoliko ne želite poslije upotrebe da imate nož koji izgleda kao da je iskopan iz zemlje prije nekoliko stotina godina (zahrđao)! Naravno ovo možete spriječiti ako ga odmah poslije upotrebe operete čistom vodom ali prvi puta kada to ne učinite iz bilo kojeg razloga taj nož će ličiti na staro željezo.

Refraktometar za med

Ne tako neophodno pomagalo koje nam služi da u svakom momentu možemo provjeriti kakvo je stanje sa procentom vlage u medu je svakako refraktometar.

Refraktometar nam služi da na najjednostavniji i najbrži način vidimo koji je procenat vlage u medu jer svi pčelari znaju da med sa velikim procentom vlage veoma brzo se može pokvariti tj ukiseliti se.
Da bi to izbjegli dovoljno je prije samog vrcanja ispitati vlagu u medu sa ovim uređajem i to tako što uzmemo samo jednu kap meda i nanesemo na konusnu prizmu koja se nalazi na prednjem dijelu uređaja, pažljivo je razmažemo po čitavoj površini, preklopimo zaštitno staklo i okrenemo u pravcu jačeg svijetla i tada na desnoj skali prosto očitamo koji je to postotak vlage u medu.

Refraktometar za med

Koliko je prosto rukovanje sa istim mogu ga koristiti i djeca a ne odrasli pčelari. Poslije upotrebe mora se pažljivo konusni vrh prizme lagano isprati vodom, krpicom posušiti i pažljivo odložiti u zaštitnu kutiju i može nam decenijama služiti ako se tako ophodimo prema njemu.

Pčelarska mekana četka
Pčelarska četka

Pčelarska četka je dio opreme gotovo svakog pčelara a koja mu pomaže prilikom pregleda pčela da što manje pčele uznemirava kao i da ih prilikom vraćanja nastavaka pažljivo skloni sa ivice nastavka da ih ne bi gnječio tj ubijao. Najviše je potrebna prilikom oduzimanja meda za vrcanje jer se onda sa okvira moraju ukloniti sve pčele.

Postoje i drugi načini uklanjanja pčela posebno sa okvira koji su za vrcanje ali ovdje govorimo o četki. To ne može biti bilo koja četka, četka mora da bude mekana a takve su samo od prirodne dlake ili finih vlakana ali koje su nažalost skuplje pa često možete vidjeti dvije četke naoko iste ali razlika u cijeni je i do četiri puta veća u korist ove finije pa mnogi pčelari pri tome rezonuju, daj mi što jeftinije, kao da pčela zna koja četka je bolja.
Nažalost, kako se sa četkom direktno diraju pčele one to itekako osjete pa prilikom rada sa plastičnim, tj jeftinim četkama počesto znaju uznemireno reagovati a počesto i pčelara dobrano izbosti koji ih miluje kao da četka konja :)

Oni koji hoće da prođu što jeftinije a da pri tome imaju dobru četku mogu se poslužiti i guščijim, kokošijim ili sličnim perom i to onim dijelom sa vrha krila, dobro a da jeftinije ne može!!!

Trafo za utapanje satnih osnova

Jedan od neophodnih alata svakog pčelara je trafo za utapanje satnih osnova. On služi da se satne osnove pomoću pocinčane ili inox žice učvrste u okvir i da ne dolazi do pucanja satnih osnova prilikom vrcanja meda.

Kvalitetan trafo za utapanje satnih osnova
Kvalitetan trafo za utapanje satnih osnova

Takođe je veoma bitno da takva satna osnova drži leglo u plodištu a njegova težina je srazmjerna težini meda u okviru, što znači prevedeno na jezik pčelara, okvir legla jednak je okviru meda po težini. Ukoliko je slaba satna osnova ili slabo užičena tada dolazi do spadanja čak i izgrađene satne osnove iz okvira i srozavanja saća iako je srozavanje saća najvećim dijelom posljedica parafina kojeg proizvođači tj prerađivači voska ubacuju da bi dobili što bolju cijenu za sebe!

Sam trafo mora da bude dovoljno snažan da može brzo i kvalitetno da utopi satnu osnovu bez obzira o kojoj vrsti žice se radilo. Poznato je da se lakše utapaju pocinčane žice zato što imaju manji otpor pa i sa slabijim trafoom se može to raditi dok inox žice zahtjevaju jači napon a i struju na trafou da bi se ugrijale jer imaju veći unutrašnji otpor...

Na slici vidimo jedan od kvalitetniji trafoa sa strujom jakom preko 8A i naponom od 15V što garantuje lagan i brz rad na utapanju satnih osnova...

Pčelarska vaga

Pčelarska vaga je jedan ne baš neophodan dio opreme ali vrlo koristan pogotovo za pčelare koji prevoze pčele i koji MORAJU znati kada paša kreće i kada je završila da mogu pravovremeno seliti pčelinjak na drugo mjesto ili pristupiti vrcanju zatvorenog meda jer je stao unos.

Pčelarska vaga - mehanička
Svako kašnjenje ili preuranjeni rad na pčelinjaku se odražava u većoj ili manjoj mjeri na prihode od pčela a takođe zakašnjeli radovi mogu prouzročiti jako rojenje pčela naročito po završetku jake paše ukoliko nismo intervenisali jer to je period kada pčela po sili zakona teži da se izroji jer je kuća koju ostavlja puna.

Nama se to može sviđati ili ne ali to je tako. Zbog takvih stvari važno je znati da li paša traje ili prolazi da ne moramo svakodnevno otvarati košnice i zavirivati da vidimo šta se dešava.

U takvim situacijama dobro dođe i pčelarska vaga uz koju tačno znamo da li je paša počela, traje ili je završila te koji su prosječni dnevni unosi.

Na slici vidimo mehaničku pčelarsku vagu koja vaga do 150 Kg i dovoljna je gotovo za sve vrste košnica a i paše jer košnice težine preko 150 kg su vrlo rijetke, možda jedino romatična društva mogu dostići tu neku težinu ali naravno ukoliko su dnevni unosi dovoljno veliki..

Platno za pčele

Platno koje je specijalno rađeno za pčelarstvo večina pčelara koristi prilikom uzimljavanja te proljetnog dodavanja pogača jer osim što štiti pčelinje društvo od hladnoće tj guitka toplote koja je u proljetnom dijelu neophodna isto tako igra dvojaku ulogu. Kao prvo ne dopušta kiši tj nekoj oborinskoj vodi ako nam krov procuri negdje da se probije do pčela a osim toga služi da spriječava kondenzaciju koja nastaje u proljetnom periodu tako što višak vodene pare propušta kroz sitne pore. Moja preporuka je da isto koriste ma gdje ga nabavili jer je veoma korisno za pčelinje društvo a time i za Vas!

Može se koristiti apsolutno preko čitave godine što ja radim a Vi možete koristiti samo povremeno tj u proljetnom periodu pojačanog razvoja društva kada je i najpotrebnije.

Najveće prednosti su:
  1. Toplotna izolacija
  2. Spriječava kondenzaciju u košnici
  3. Ne propušta vodu u košnicu.
Platno za uzimljavanje pčela
Vreća za rojeve

Vreća koja je sašivena od specijalnog neprovidnog izuzetno crnog materijala služi nam da što lakše skinemo roj koji se uhvatio za neku granu na drvetu ili sl.
Koristi se tako što se postavi iznad roja i sa jednom metalnom kukicom se učvrsti za granu iznad roja i pažljivo se prisloni donji dio na roj. Pčele se mogu malo dimom potjerati ali izuzetno malo i ostaviti da se same popnu u ovu vreću.

Kada je veći dio pčela ušao u vreću istu sa donjim konopčićem stegnemo tj donji platneni dio skupimo i onda možemo bez problema takav roj spustiti na zemlju i raditi dalje sa njime što smo planirali.
Opasnost da zgnječimo pčele dok se spuštamo kroz krošnju faktički ne postoji osim ako padnemo sa drveta sa rojem i to direktno na njih. Mislim da nam tada neće ni biti važno šta će biti sa pčelama dok ne provjerimo svoje kosti da li su ostale čitave...

Nazad